Why do you need us?

18 Year

องค์กรของเราดำเนินกิจการมาแล้วกว่า 15 ปี ทำให้เรามีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ EVA โฟมอย่างเป็นมืออาชีพ เราจึงสามารถที่จะผลิต EVA ได้หลากหลาย ทั้งคุณสมบัติ และเรื่องของสีสันต่างๆ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ

Maker and Transformer

องค์กรของเราเป็นทั้งผู้ผลิตและแปรรูป ตั้งแต่ ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำแบบครบวงจร และเราเลือกใช้วัตถุดิบอย่างดีมีคุณภาพสูง ทำให้เราสามารถควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ นอกจากความไว้วางใจที่มีต่อเราในเรื่องของคุณภาพแล้ว ยังมีเรื่องของราคาที่เหมาะสมเพราะองค์กรของเราเป็นเหมือน One Stop Service ทำให้ต้นทุนของเราสามารถแข่งขันในตลาดได้

Safety

ความปลอดภัยจาก EVA โฟมสำหรับเด็ก องค์กรของเราตระหนักถึงความสำคัญด้านความปลอดภัยในการใช้งานโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าสำหรับเด็ก ดังนั้นเราจึงให้มีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของเราโดยมาตรฐานสากลของทั้งยุโรป และ อเมริกา (EN-71 , ASTM) เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจและวางใจในผลิตภัณฑ์ของเรา ให้มากที่สุด

110ce983f10242ac110006-1030x1030.jpeg

What is Eva Foam

เอทิลีนไวนิลอะซีเตดหรืออีวีเอ (ethylene vinyl acetate – EVA) เป็นโพลิเมอร์ชนิดหนึ่งได้จากการทำโพลิเมอร์ไรเซชั่น (polymerization) ของสารเอทิลีนโมโนเมอร์ (ethylene monomer) กับสารไวนิลอะซีเตดโมโนเมอร์ (vinyl acetate monomer – VAM) เนื่องด้วย EVA มีคุณสมบัติมีความยืดหยุ่นสูง, น้ำหนักเบา , ทนทาน, อายุการใช้งานนาน, เก็บอุณหภูมิได้ดี, สามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมในเรื่องของสีสันและคุณสมบัติได้โดยที่ราคาไม่แพง จึงทำให้ ปัจจุบันอีวีเอถูกนำมาประยุกต์ใช้ในหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมหีบห่อบรรจุภัณฑ์ กาว เส้นลวด พื้นรองเท้า จานรองแก้ว แผ่นรองเมาส์ ที่เก็บความเย็นเครื่องดื่ม และนอกจากนี้ยังสามารถนำมาผลิตเป็นแผ่นรองคลานกันกระแทก และของเล่นสำหรับเด็กได้อีกด้วย

Untitled-1-01-705x593.jpeg

Definition

 • ethylene vinyl acetate – EVA

 • vinyl acetate monomer – VAM

 • ethylene monomer

EVA FOAM IS ALL AROUND YOUR DAILY LIFE

Remark

เนื่องจาก EVA โฟม เป็นโฟมยางที่มีส่วนประกอบของพลาสติกอยู่ด้วย ทำให้คุณสมบัติหลักๆของ EVA คือ

 • อายุการใช้งานค่อนข้างนาน

 • มีความยืดหยุ่นและคือตัวสูง ไม่สามารถแตกหักได้

 • สร้างสีสันได้ตามต้องการ

 • ขึ้นรูปเป็นรูปร่างต่างๆตามการใช้งานได้ง่าย

 • ไม่เป็นอันตรายในการใช้งาน

 • รับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี

 • ป้องกันไฟฟ้าสถิตได้ และ ผลิตให้สามารถนำฟ้าได้

 • เก็บเสียง และเป็นฉนวนกันความร้อนได้

 • น้ำหนักเบา ลอยน้ำ และ กันน้ำได้

ทำให้มีการเอา EVA โฟมไปสร้างสรรค์ผลงานในด้านต่างๆมากมาย ในแบบที่คาดไม่ถึงมากมายดังข้างต้น