top of page

Why do you need us?

18 Year

องค์กรของเราดำเนินกิจการมาแล้วกว่า 15 ปี ทำให้เรามีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ EVA โฟมอย่างเป็นมืออาชีพ เราจึงสามารถที่จะผลิต EVA ได้หลากหลาย ทั้งคุณสมบัติ และเรื่องของสีสันต่างๆ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ

Maker and Transformer

องค์กรของเราเป็นทั้งผู้ผลิตและแปรรูป ตั้งแต่ ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำแบบครบวงจร และเราเลือกใช้วัตถุดิบอย่างดีมีคุณภาพสูง ทำให้เราสามารถควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ นอกจากความไว้วางใจที่มีต่อเราในเรื่องของคุณภาพแล้ว ยังมีเรื่องของราคาที่เหมาะสมเพราะองค์กรของเราเป็นเหมือน One Stop Service ทำให้ต้นทุนของเราสามารถแข่งขันในตลาดได้

Safety

ความปลอดภัยจาก EVA โฟมสำหรับเด็ก องค์กรของเราตระหนักถึงความสำคัญด้านความปลอดภัยในการใช้งานโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าสำหรับเด็ก ดังนั้นเราจึงให้มีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของเราโดยมาตรฐานสากลของทั้งยุโรป และ อเมริกา (EN-71 , ASTM) เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจและวางใจในผลิตภัณฑ์ของเรา ให้มากที่สุด

110ce983f10242ac110006-1030x1030.jpeg

What is Eva Foam

เอทิลีนไวนิลอะซีเตดหรืออีวีเอ (ethylene vinyl acetate – EVA) เป็นโพลิเมอร์ชนิดหนึ่งได้จากการทำโพลิเมอร์ไรเซชั่น (polymerization) ของสารเอทิลีนโมโนเมอร์ (ethylene monomer) กับสารไวนิลอะซีเตดโมโนเมอร์ (vinyl acetate monomer – VAM) เนื่องด้วย EVA มีคุณสมบัติมีความยืดหยุ่นสูง, น้ำหนักเบา , ทนทาน, อายุการใช้งานนาน, เก็บอุณหภูมิได้ดี, สามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมในเรื่องของสีสันและคุณสมบัติได้โดยที่ราคาไม่แพง จึงทำให้ ปัจจุบันอีวีเอถูกนำมาประยุกต์ใช้ในหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมหีบห่อบรรจุภัณฑ์ กาว เส้นลวด พื้นรองเท้า จานรองแก้ว แผ่นรองเมาส์ ที่เก็บความเย็นเครื่องดื่ม และนอกจากนี้ยังสามารถนำมาผลิตเป็นแผ่นรองคลานกันกระแทก และของเล่นสำหรับเด็กได้อีกด้วย

Untitled-1-01-705x593.jpeg

Definition

 • ethylene vinyl acetate – EVA

 • vinyl acetate monomer – VAM

 • ethylene monomer

EVA FOAM IS ALL AROUND YOUR DAILY LIFE

Remark

เนื่องจาก EVA โฟม เป็นโฟมยางที่มีส่วนประกอบของพลาสติกอยู่ด้วย ทำให้คุณสมบัติหลักๆของ EVA คือ

 • อายุการใช้งานค่อนข้างนาน

 • มีความยืดหยุ่นและคือตัวสูง ไม่สามารถแตกหักได้

 • สร้างสีสันได้ตามต้องการ

 • ขึ้นรูปเป็นรูปร่างต่างๆตามการใช้งานได้ง่าย

 • ไม่เป็นอันตรายในการใช้งาน

 • รับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี

 • ป้องกันไฟฟ้าสถิตได้ และ ผลิตให้สามารถนำฟ้าได้

 • เก็บเสียง และเป็นฉนวนกันความร้อนได้

 • น้ำหนักเบา ลอยน้ำ และ กันน้ำได้

ทำให้มีการเอา EVA โฟมไปสร้างสรรค์ผลงานในด้านต่างๆมากมาย ในแบบที่คาดไม่ถึงมากมายดังข้างต้น

bottom of page